Jaarrekening 2018

3c. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze openbare ruimte bestaat uit een aantal kapitaalgoederen:

  • wegen, openbare verlichting en kunstwerken (taakveld 2.1);
  • groen (taakveld 5.7);
  • water inclusief riolering (taakveld 7.2).

Het onderhoud is onderverdeeld in:

  • cyclisch jaarlijks onderhoud: dagelijks of cosmetisch onderhoud, zoals papier prikken, onkruidbestrijding, straatvegen en snoeien;
  • curatief onderhoud; naar aanleiding van meldingen. De drie O’s: onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar, zijn hiervan toepassing. Noodzakelijk voor permanente gebruikskwaliteit en veiligheid van de Openbare Ruimte;
  • groot onderhoud zoals renovatie beplantingen en bomen, opnieuw bestraten en asfaltrenovaties.
ga terug