Jaarrekening 2018

5.9 Afschrijvingstermijnen

Afschrijvingstermijnen conform financiële verordening 2017

Code

Omschrijving balanscode

Omschrijving soort activum

Levensduur Economisch nut

Levensduur Maatschappelijk nut

Toelichting

1000

Bijdragen aan activa in
eigendom van derden

Ondergrond Schoolgebouwen
Schoolgebouwen

Overig

Conform afschrijvingstermijn ondergrond in eigendom
Conform afschrijvingstermijn schoolgebouwen in eigendom
Conform afschrijvingstermijn activa in eigendom

1101

Gronden en terreinen

Grond

Oneindig

Oneindig

Op grond wordt niet afgeschreven

Sportparken

25

30/12

20/15

30/15

50

Kosten aanleg sportparken inclusief civiel technisch (park, verharding paden en riool plus alle velden).

Kunstgras en all weatherbanen. Onderlaag 30 jaar en bovenlaag 12 jaar.

Hekwerken 20 jaar en overige voorzieningen 15 jaar.

Verlichting: masten 30 jaar en armaturen 15 jaar

Tribune 50 jaar met renovatie na 25 jaar

Voorzieningen aan parkeerterrein

20

20

Betreft openbare parkeerterreinen (omheiningen en blokkades)

Voorzieningen aan overige terreinen

20-30

20-30

Voorzieningen aan / bij bedrijfsgebouwen zoals buitenverlichting, hekwerk, fietsenstallingen, beplanting

Begraafplaatsen

50

Aanleg (niet ondergrond, op grond wordt niet afgeschreven)

1102

Grond erfpacht

Grond erfpacht

oneindig

oneindig

Op grond wordt niet afgeschreven

1107/1002

Gebouwen

Gebouwen

50

Kantoor- en bedrijfsgebouwen, sporthallen, zwembaden en watersportaccommodaties, kunstijsbaan, parkeergarage, kleedlokalen. Niet de installaties en inrichting.

Gebouwen van hout

15

Noodlokalen, houten units (houten noodlokalen: levensduur 15 jaar, subsidie rijk)

Bio-massacentrale (niet zijnde gebouw)

20/10

Feitelijke levensduur afhankelijk van type

Schoolgebouwen

20/ 50

Upgrade 20 jaar; transformatie en nieuwbouw 50 jaar

Kwekerijen / kassen

25

Jongerencentra, jeugdhonken, gemeenschapshuizen

40

Voorzieningen aan gehuurde gebouwen

Max 25

Af te stemmen op de huurtermijn, maar niet langer dan 25 jaar.

Verbouwingen

Max 25

Tenzij de verwachte levensduur of huurtermijn van het gebouw korter is: dan daaraan koppelen.

Achterstallig onderhoud en saneringen

Max 10

0

Achterstallig onderhoud in openbare ruimte mag niet worden geactiveerd

1105

Woonruimten

Woningen

50

Alleen gebouw. Op grond wordt niet afgeschreven

1109

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Havens, kanalen

50

Rioleringen

60

Beschoeiing van metaal

80

Overige beschoeiing

10

Bruggen en viaducten

80

Verkeersinfrastructuur

40

Wegen, bestrating, fietspaden, voetpaden

Verkeersvoorzieningen

20

Voorzieningen met uitzondering van verlichting. Bijv. drempels over middengeleiders

Openbare verlichting: kabels en masten

40

Openbare verlichting: armaturen en behuizing (evt. LED)

20

Groeninrichting   

40

Bomen en parkrenovaties

Groenvoorzieningen

10

Parkmeubilair (o.a. banken en prullenbakken)

Overig groen

20

Hekwerken, bruggen hout, aanleg, herinrichting en renovatie

Winkelcentrum Woensel

25

Bestrating en verlichting

Gebied binnen de ring

25

Bestrating en verlichting

1113

Machines, installaties, meubilair en gereedschappen

Installaties en inrichting van gebouwen

15-30

Liften, centrale verwarming, installaties van bedrijfsgebouwen

Inventaris en meubilair

Max 20

Voor scholen geldt de rijksnorm

Machines

Max 15

Pompen, aggregaten, zaagmachines en compressen. Reprografie apparaten.

Computer hardware, elektronische apparatuur

3

4

5

6

20/10/8

Hardware 3 jaar: (balie)printers en plotters, CPU’s, laptops, tablets, aanvullende beveiligingsapparatuur, beeldschermen/displays

Hardware 4 jaar: laptops (raad), tablets (raad) en vaste PC’s

Hardware 5 jaar: netwerkapparatuur, printers/ multi-functionals, overige apparatuur (tenzij anders vermeld)

Hardware 6 jaar: servers & storage, gewone beeldschermen

Overig: computerruimte bouwkundig 20 jaar; Noodstroom, blusinstallatie, airco 10 jaar; inrichting 8 jaar

Computer software

3

5

7

Beveiligingssoftware

KA- en lokale PC-applicaties, virtualisatie software en overige procesapplicaties

Grote proces-software

Infrastructuur

15/12

Glasvezel 15 jaar, overige kabels in en tussen gebouwen 12 jaar

Telefonie

6

(server based) telefooncentrale, telefoontoestellen

Speeltuinen (toestellen)

10

Zwembad op speelterrein 20 jaar

Parkeermeters, parkeerautomaten

20

Verkeersregelinstallaties

15/30

Verkeersregeltoestel incl verkeerslantaarns en detectielussen 15 jaar; grondkabels en masten 30 jaar.

Containers (grof vuil standplaatsen)

10

Containers (ondergronds bij flats)

30/10/5

Buitenbak 30 jaar, binnenbak en opbouw 10 jaar, elektronica 5 jaar

1111

Vervoersmiddelen

Bedrijfswagens, tractie

7

Vrachtwagen, huisvuilwagen

Personenauto’s, bestelauto’s

7

Dienstauto’s

Overige vervoersmiddelen

7

Aanhangwagens

ga terug