Jaarrekening 2018

Sport, cultuur en recreatie

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Investeringen

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Investeringsopgave

170

2.482

780

1.702

Bijdrage derden

0

-837

-80

-757

Saldo

170

1.645

700

945

Onder bovenstaande investeringsopgave vallen zeer veel verschillende investeringen op het gebied van groen. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2018 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering).